Ta ställning för alla kvinnors och flickors rättigheter

UN Women arbetar i över 100 länder, med 180 program för att stärka kvinnors rättigheter. Genom att stödja oss möjliggör du att UN Women kan fortsätta arbeta för alla kvinnors rättigheter, i hela världen. 365 dagar om året.

 

Det finns flera sätt att stödja oss: