Nyheter

Regeringen bör säga upp Saudiavtalet

Den 7:e mars publicerade SvD en artikel som undertecknats av bland annat UN Women nationell kommitté Sveriges ordförande Katarina Lindahl. Artikeln kan läsas här.

Foto MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Sveriges regering vill driva en feministisk utrikespolitik. Inför internationella kvinnodagen den 8 mars kräver vi nu handling. Regeringen kan omöjligt fortsätta det militära samarbetet med Saudiarabien, skriver sex organisationer.

Enligt utrikesminister Margot Wallström vilar utrikespolitiken på tre byggstenar: Respekt: Att respektera och stärka kvinnors rättigheter. Representation: Att öka kvinnors deltagande i politiskt beslutsfattande. Resurser: Att anlägga ett genusperspektiv på hur resurser fördelas.

Att höra en utrikesminister prata feminism är stort och historiskt. Nu står Socialdemokraterna inför ett vägskäl. Att förlänga eller inte förlänga avtalet om militärt samarbete med en av världens striktaste diktaturer, Saudiarabien.

Om regeringen ska ha trovärdighet i sin feministiska politik kan Sverige inte ha ett militärt samarbete med en stat där kvinnor förnekas grundläggande rättigheter. Det kommer knappast skapa förtroende bland kvinnorättsaktivister världen över.

Om Saudiavtalet förlängs går det emot utrikespolitikens grundvärden om att respektera och stärka kvinnors rättigheter, främja kvinnors politiska deltagande, och att anlägga ett jämställdhetsperspektiv på fördelning av resurser.

Saudiarabien är en diktatur som präglas av ett djupt patriarkalt förtryck och en stark militärmakt. Om Saudiavtalet förlängs innebär det att Sverige sätter ekonomiska intressen före kvinnors rättigheter. Men kvinnors rättigheter är inget som en feministisk regering kan välja när det passar.

Nu har Löfvens feministiska regering chansen att stå upp för det som är rätt och visa att feministisk utrikespolitik gäller även i praktiken. Välj kvinnors rättigheter – välj bort Saudiavtalet!

 

YLVA BERGMAN

generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

ANNICA SOHLSTRÖM

generalsekreterare Forum Syd

LENA AG

generalsekreterare Kvinna till Kvinna

KATARINA LINDHAL

ordförande UN Women nationell kommitté Sverige

TOMAS AGNEMO

generalsekreterare Män för Jämställdhet

ANNIKA SCHABBAUER

kanslichef Operation 1325