Styrelse

Styrelsen för UN Women nationell kommitté Sverige har sitt säte i Stockholm, Hammarby Fabriksväg 23. Samtliga styrelsemedlemmar arbetar ideellt för organisationen. UN Women nk Sveriges styrelse utses vid det årliga årsmötet.

Monica Green
Ordförande

Mail: monica.green@unwomen.se

Monica Green, född 1959, är Riksdagsledamot sedan 1994 och har länge haft jämställdhetsarbetet som en röd tråd i sitt engagemang. Bland annat startade hon SSUs första arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor tillsammans med dåvarande ordföranden Anna Lindh, och har fortsatt arbetet med dessa frågor inom S-kvinnornas förbundsstyrelse och dess verkställande utskott.
Monica har varit valövervakare i OSSE, Sveriges representant i FN och ordförande för UN Women Sveriges lokalförening i Skaraborg.

Elisabeth Löfgren
Vice ordförande

Mail: lofgrenelisabeth@gmail.com

Elisabeth Löfgren, född 1950, har arbetat för Amnesty International i 25 år, varav de sista tolv åren som pressekreterare och talesperson i media och andra externa sammanhang. Under flera år kampanjansvarig, bland annat för en kampanj om kvinnors rättigheter, med särskilt fokus på våld mot kvinnor i väpnade konflikter och kampanjen ”Stoppa våldet mot kvinnor”, om våld mot kvinnor i nära relationer i Sverige.

Camilla Swahn
Sekreterare

Mail: camilla.swahn@unwomen.se

Camilla Swahn, född 1984, jobbar med kommunikation inom området hållbar utveckling och normkritik på kommunikationsbyrån Gullers Grupp. Hon har en dubbelexamen från Uppsala universitet i statsvetenskap och utvecklingsstudier. Förutom styrelseuppdraget för UN Women nk Sverige har Camilla varit engagerad i Naturskyddsföreningen, Individuell Människohjälp och Rädda Barnen

Peter Svensson
Ledamot

Mail: peter@huskurage.se

Peter Svensson född 1978, arbetar som projektledare i jämställdhetsprojekt i Södertälje. Peter är, tillsammans med Nina Rung, initiativtagare till Huskurage, en förebyggande metod mot våld i nära relationer. Han satt i styrelsen för UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening Stockholm under år 2015.

Zena Fialdini
Ledamot

Mail: zena.fialdini@unwomen.se

Zena Fialdini, född 1978, jobbar som Sverigechef för Non- Violence Project. Har 10 års erfarenhet inom PR, arbetade som PR- chef för Nobisgruppen, har bott och verkat i Mellanöstern och Indien. Har en journalistutbildning från Södertörns högskola. Förutom styrelseuppdraget för UN Women nk Sverige har Zena arbetat med att öka uppmärksamheten för Operakällaren Foundations arbete för Östafrika och UNICEFs arbete med att skapa fler vattenbrunnar.

Sofia Nyström
Ledamot

Mail: sofia.nystrom@unwomen.se

Sofia Nyström, född 1990, är statsvetare med internationell inriktning och särskild fokus på kvinnors rättigheter. Hon kommer ursprungligen från Piteå, men är bosatt i Göteborg där hon arbetar som samordnare på Handelshögskolan. Sofia har varit engagerad i UN Women nk Sverige Lokalförening Göteborg sedan dess nystart 2016, där hon arbetar mycket aktivt i styrelsen och med planering och utförande av lokalföreningens aktiviteter. I den nationella styrelsens är Sofia kontaktperson för UN Women nk Sveriges alla lokalföreningar och nätverk.

Therese Mannheimer
Ledamot

Mail: theresemannheimer@gmail.com

Vendela Ragnarsson
Ersättare

Mail: vendela.ragnarsson@gmail.com

Valberedning

Elin Mohlander

Mail: elin_mohlander@hotmail.com

Eva Kalling Hansson

Mail: eva.kalling@gmail.com

Mona Strindberg

Mail: mona.strindberg@gmail.com