Ekonomi

UN Women nationell kommitté Sverige får inget ekonomiskt stöd från FN eller från internationella UN Women.
Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag från privatpersoner via medlemsavgifter, månadsgivare, gåvor, företagssamarbete, samt av organisationsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten som vi ansöker om varje år.

Årsredovisning 2018

Svensk Insamlingskontroll granskar vår verksamhet

UN Women nationell kommitté Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att organisationen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontroll ska minst 75 procent av de totala intäkterna gå till verksamheten och organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor.

Vad går pengarna till?

UN Women nationell kommitté Sverige bedriver insamling till 90-kontot genom månadsgivare, gåvor från allmänheten och företag samt genom försäljning av utvalda produkter. Av de insamlade medlen till 90-kontot går minst 75 procent till UN Womens internationella arbete runtom i världen. UN Womens program för kvinnor och flickor ämnar bland annat att: stödja kvinnor och flickor i konflikter, katastrofer och fredsbyggande; stärka demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors deltagande i beslutsfattande; ge kvinnor möjlighet till anständigt arbete och egna inkomster, och; stoppa våldet mot kvinnor och flickor och erbjuda stöd till de som drabbats.

Läs gärna vår insamlingspolicy här.

Löner och arvoden

UN Women nationell kommitté Sveriges styrelse anställer verksamhetschefen och beslutar om lönen. Varken ordföranden eller övriga ledamöter i styrelsen uppbär lön. Däremot får styrelseledamöterna ersättning för resor till styrelsemöten.