Lokalförening Örebro

Kalendarium våren 2018 Örebro 
24/2 – Josephine och Sofia från styrelsen åker på utbildningsdag i Stockholm
5/3 – Styrelsemöte 17-19. Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13a, Örebro
8/3 – Internationella Kvinnodagen. I samarbete med NBV och Maria Andersson håller vi ett event i NBV:s lokaler (bakom A-huset). Start kl 19.00. Mer info och inbjudan läggs ut på vår Facebook-sida.
18/3 – Medlemsmöte kl 16-18. Konferensrum 1 i Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13a, Örebro.
15/4 – Årsmöte och konstituerande styrelsemöte. Kl 15.00 i Konferensrum 1, Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13a, Örebro

Tack till alla som deltog i och stöttade Orange Day 2017

Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening i Örebro!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Women nationell kommitté Sveriges arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till
orebro@unwomen.se.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.