Nyheter

Ordförande har ordet: avskaffandet av våld mot kvinnor

Novemberkrönika från ordförande Monica Green

Den 25 november – FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, närmar sig med stormsteg. Miljontals flickor och kvinnor världen över utsätts för misshandel, våldtäkt, könsstympning och mord, endast på grund av sitt kön.

Vi från UN Women nationell kommitté Sverige uppmärksammar FNs dag för avskaffandet av våld mot kvinnor genom en paneldebatt. Panelen består av jämställdhetsminister Åsa Regnér, Generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige Magnus Lindgren, Kammaråklagare Helene Gestrin samt juristen och styrelseledamoten i föreningen Tillsammans, Thérèse Paulsen.

Det krävs ett aktivt och kontinuerligt arbete för att förändra de normer och värderingar som idag bidrar till det utbredda våldet. Unga människor måste utbildas, både pojkar och flickor. Vi måste redan i tidig ålder agera mot beteenden och attityder bland barn. Barnavårdscentraler, familjecentraler, förskolor, skolor, fritidshem och fritidsgårdar måste hela tiden jobba förebyggande. Våld är inte acceptabelt, oavsett kön, ålder eller nationalitet.

Denna problematik och det förebyggande arbetet är även synlig på internationell nivå och är bland annat en del av de nya globala utvecklingsmålen. Jämställdhet och avskaffande av våld mot kvinnor och flickor är ett av delmålen – mål nummer fem. Detta är ett viktigt framsteg för jämställdhetsarbetet och kvinnorörelsen som UN Women har strävat efter och arbetat för under en lång tid.

Våld mot kvinnor har även ett starkt fäste i Sverige, förra året anmäldes 17 000 fall av våld i nära relation. Dock är mörkersiffran mycket stor bland de som inte vågar anmäla. Bland tusentals kvinnor och barn är hot och misshandel en del av vardagen, då var fjärde kvinna under sin livstid utsätts för våldsbrott i en nära relation.

På grund av detta utbredda våld måste Sveriges kvinnojourer säkras. Att regering och riksdag idag avsätter mer kapital till landets kvinno- och tjejjourer för att skydda våldsutsatta kvinnors liv, är ett steg i positiv riktning. Men det saknas ännu en långsiktig finansieringsplan för att således kunna säkra jourernas verksamhet och självbestämmande. Vikten av en sådan utveckling går inte att frångå.

Den 25e varje månad infaller Orange Day. Hela världen färgas då orange för att uppmärksamma det utbredda våldet mot kvinnor. Hoppas att även du därför bär något orange på onsdag!

Kom ihåg, jämställdhet är ingen kvinnofråga, det handlar om varje individs rätt till makten över sitt eget liv.
Jämställdhet är en mänsklig rättighet.

Ordförande Monica Green

 

 

 

 

Monica Green,
Ordförande för UN Women nationell kommitté Sverige