Kvinnokonventionen

cedaw-svÅr 1979 kom FN:s Kvinnokonventionen till, men det dröjde tills 1981 innan den trädde i kraft. Kvinnokonventionen – en konvention med målet att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Enligt CEDAW ska alla stater garantera att kvinnor har samma rättigheter som män, inklusive rätten att inte bli misshandlad, våldtagen eller trakasserad på andra sätt. När Kvinnokonventionen antogs ratificerade 88 länder den. Dock har flera av de länderna gjort flera reservationer. Trots att Sverige var ett av de första länderna att ratificera konventionen gäller den inte som svensk lag, vilket innebär att den inte har samma status som andra svenska lagar.

 

UN Women nationell kommitté Sverige har som mål att all lagstiftning samt tillämpning av lagar och förordningar ska vara i överensstämmelse med Kvinnokonventionen, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter för alla kvinnor och flickor. Precis som UNICEF Sverige strävar efter att FN:s Barnkonvention ska inkorporeras i svensk lag, strävar UN Women nationell kommitté Sverige efter en inkorporering av Kvinnokonventionen. Vi bedriver därför lobbying gentemot politiker och beslutsfattare för att göra Kvinnokonventionen direkt gällande i svensk lag.

UN Women nationell kommitté Sverige vill öka allmänhetens kännedom om Kvinnokonventionen och dess 16 huvudartiklar. Därför arbetar vi med att sprida information och kunskap om den genom exempelvis föreläsningar, debatter och studiecirklar.

Är du intresserad av att boka en föreläsning om Kvinnokonventionen? Vänligen kontakta info@unwomen.se.

Läs mer om Kvinnokonventionen och dess artiklar här.