Styrelse

Styrelsen för UN Women nationell kommitté Sverige har sitt säte i Stockholm, Hammarby Allé 93. Samtliga styrelsemedlemmar arbetar ideellt för organisationen. UN Women nk Sveriges styrelse utses vid det årliga årsmötet.

Monica Green
Ordförande

Mail: monica.green@riksdagen.se

Monica Green, född 1959, är Riksdagsledamot sedan 1994 och har länge haft jämställdhetsarbetet som en röd tråd i sitt engagemang. Bland annat startade hon SSUs första arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor tillsammans med dåvarande ordföranden Anna Lindh, och har fortsatt arbetet med dessa frågor inom S-kvinnornas förbundsstyrelse och dess verkställande utskott.
Monica har varit valövervakare i OSSE, Sveriges representant i FN och ordförande för UN Women Sveriges lokalförening i Skaraborg.

Elisabeth Löfgren
Vice ordförande

Mail: lofgrenelisabeth@gmail.com

Elisabeth Löfgren, född 1950, har arbetat för Amnesty International i 25 år, varav de sista tolv åren som pressekreterare och talesperson i media och andra externa sammanhang. Under flera år kampanjansvarig, bland annat för en kampanj om kvinnors rättigheter, med särskilt fokus på våld mot kvinnor i väpnade konflikter och kampanjen ”Stoppa våldet mot kvinnor”, om våld mot kvinnor i nära relationer i Sverige.

Elisabet Abrahamsson
Kassör

Mail: elisabet.abrahamsson55@gmail.com

Elisabet Abrahamsson, född 1955, har arbetat med kooperativt företagande sedan slutet av 1980-talet. Hon var den första ordföranden i Coompanion Sverige och har haft flera ledande uppdrag inom social ekonomi i Europa. Arbete för jämställdhet, jämlikhet och solidaritet är det som engagerar Elisabet och hon var bl.a. med och startade Resurscentra för Kvinnor i Göteborg. Idag arbetar Elisabet för Le Mat med socialt företagande och social franchising.

Sofia Ekarv
Sekreterare

Mail: sofia.ekarv@unwomen.se

Sofia Ekarv, född 1991, master i statsvetenskap från Uppsala Universitet. Vid sidan om sitt engagemang inom UN Women nk Sverige är hon aktiv som informatör för Kvinna till Kvinna och som utbildare och samordnare inom RFSU och RFSL. Sofia har tidigare varit praktikant på UN Women nationell kommitté Sverige.

Anne-Lie Elfvén
Ledamot

Mail: anne-lie.elfven@liberalerna.se

Anne-Lie Elfvén, född 1978, arbetar till vardags som politisk sekreterare för Liberalerna. Har tidigare arbetat som socialsekreterare och då mycket med relationsvåld och hedersvåld. Har också arbetat med jämställdhetsfrågor inom högre utbildning på olika nivåer. Fritidspolitiker för Liberalerna i Stockholm stad. Aktivist och feminist.

Marly Mattsson
Ledamot

Mail: marly@mattson.me

Marly Mattson, född 1946, är kassör i EDCS ekonomiska förening, resurscentra för jämställd utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Hon har tidigare arbetat som lärare och chef för Högskolan i Skövde. Marly har arbetat med den så kallade 3:e uppgiften, med olika former av kompetensutveckling för lärare.

Peter Svensson
Ledamot

Mail: peter@huskurage.se

Peter Svensson född 1978, arbetar som projektledare i jämställdhetsprojekt i Södertälje. Peter är, tillsammans med Nina Rung, initiativtagare till Huskurage, en förebyggande metod mot våld i nära relationer. Han satt i styrelsen för UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening Stockholm under år 2015.

Camilla Swahn
Ledamot

Mail: camilla.swahn@unwomen.se

Camilla Swahn, född 1984, jobbar med kommunikation inom området hållbar utveckling och normkritik på kommunikationsbyrån Gullers Grupp. Hon har en dubbelexamen från Uppsala universitet i statsvetenskap och utvecklingsstudier. Förutom styrelseuppdraget för UN Women nk Sverige har Camilla varit engagerad i Naturskyddsföreningen, Individuell Människohjälp och Rädda Barnen

Zena Fialdini
Ledamot

Mail: zena.fialdini@unwomen.se

Zena Fialdini, född 1978, jobbar som Sverigechef för Non- Violence Project. Har 10 års erfarenhet inom PR, arbetade som PR- chef för Nobisgruppen, har bott och verkat i Mellanöstern och Indien. Har en journalistutbildning från Södertörns högskola. Förutom styrelseuppdraget för UN Women nk Sverige har Zena arbetat med att öka uppmärksamheten för Operakällaren Foundations arbete för Östafrika och UNICEFs arbete med att skapa fler vattenbrunnar.

Gun Hedlund
Ledamot

Mail: gun.hedlund@unwomen.se

Gun Hedlund, född 1951, docent i statsvetenskap, Örebro universitet. Sen 70-talet aktiv för att främja feministiskt perspektiv i den akademiska världen. Forskningens berör kön och politik och hon har föreläst på temat runt om i världen. Gun har utvecklat europeiska och internationella distanskurser om Gender and Politics liksom den svenska distanskursen Kvinnofridskunskap. Gun har varit styrelseledamot i Roks, ordförande för Kvinnohuset i Örebro och arbetar ideellt med självhjälpsgrupper för kvinnor som lämnat en våldsrelation.

Valberedning

Maj Britt Teorin
Ordförande

Mail: theorin@swipnet.se

Elin Mohlander

Mail: elin_mohlander@hotmail.com

Eva Kalling Hansson

Mail: eva.k.hansson@radissonblu.com