Styrelse

Styrelsen för UN Women nationell kommitté Sverige har sitt säte i Stockholm, Hammarby Allé 93. Samtliga styrelsemedlemmar arbetar ideellt för organisationen. UN Women nk Sveriges styrelse utses vid det årliga årsmötet.

Monica Green
Ordförande

Mail: monica.green@riksdagen.se

Monica Green, född 1959, är Riksdagsledamot sedan 1994 och har länge haft jämställdhetsarbetet som en röd tråd i sitt engagemang. Bland annat startade hon SSUs första arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor tillsammans med dåvarande ordföranden Anna Lindh, och har fortsatt arbetet med dessa frågor inom S-kvinnornas förbundsstyrelse och dess verkställande utskott.
Monica har varit valövervakare i OSSE, Sveriges representant i FN och ordförande för UN Women Sveriges lokalförening i Skaraborg.

Hannah Stanton
Vice ordförande

Mail: honiibauer@gmail.com

Hannah Stanton, född 1987, arbetar som kommunikationsstrateg med fokus på samhällskommunikation och ungt ledarskap. Hon utbildar ideellt i den globala kmapanjen ”Stop the violence”, och är ungdomsdelegat till kvinnokommissionen. Hannah är även aktiv i Scouternas projekt Trygga möten överallt, samt är en av inspiratörerna i boken ”Göra skillnad”, som gavs ut under hösten 2014.

Elisabet Abrahamsson
Kassör

Mail: elisabet.abrahamsson55@gmail.com

Elisabet Abrahamsson, född 1955, har arbetat med kooperativt företagande sedan slutet av 1980-talet. Hon var den första ordföranden i Coompanion Sverige och har haft flera ledande uppdrag inom social ekonomi i Europa. Arbete för jämställdhet, jämlikhet och solidaritet är det som engagerar Elisabet och hon var bl.a. med och startade Resurscentra för Kvinnor i Göteborg. Idag arbetar Elisabet för Le Mat med socialt företagande och social franchising.

Arne Ström
Sekreterare

Mail: a-arnes@hotmail.com

Arne Ström, född 1943, är utvecklingsekonom. Han har tidigare varit anställd vid Sida, UD och Riksrevisionsverket. Arne har arbetat som jämställdhetssakkunnig vid EU-kommissionens biståndsdirektorat i Bryssel samt varit chef för Sidas verksamhet i Tanzania 1987-91 och i Rwanda 2004-2009. Han är specialiserad på kvinnors situation i utvecklingsländer, ”Gender Budgeting” och jämställdhetsarbete i praktiken.

Johanna Lundin
Ledamot

Mail: johanna.lundin@unwomen.se

Johanna Lundin, född 1977, är jämställdhetsutvecklare med stor erfarenhet av att driva och förverkliga jämställdhetsarbete inom kultur, skola, förenings- och näringsliv. Johanna har verkat som utbildare och genusexpert i flertalet ESF projekt med mål att skapa kunskap och metoder för jämställdhet nationellt och internationellt. Med speciellt engagemang för barns rättigheter jobbar hon utifrån barnkonventionen med barn och unga för att synliggöra rättigheter kopplat till genus, normer, och makt.

Anne-Lie Elfvén
Ledamot

Mail: anne-lie.elfven@liberalerna.se

Anne-Lie Elfvén, född 1978, arbetar till vardags som politisk sekreterare för Liberalerna. Har tidigare arbetat som socialsekreterare och då mycket med relationsvåld och hedersvåld. Har också arbetat med jämställdhetsfrågor inom högre utbildning på olika nivåer. Fritidspolitiker för Liberalerna i Stockholm stad. Aktivist och feminist.

Elisabeth Löfgren
Ledamot

Mail: lofgrenelisabeth@gmail.com

Elisabeth Löfgren, född 1950, har arbetat för Amnesty International i 25 år, varav de sista tolv åren som pressekreterare och talesperson i media och andra externa sammanhang. Under flera år kampanjansvarig, bland annat för en kampanj om kvinnors rättigheter, med särskilt fokus på våld mot kvinnor i väpnade konflikter och kampanjen ”Stoppa våldet mot kvinnor”, om våld mot kvinnor i nära relationer i Sverige.

Sofia Ekarv
Ledamot

Mail: sofia.ekarv@unwomen.se

Sofia Ekarv, född 1991, studerar statsvetenskap på masternivå vid Uppsala Universitet. Vid sidan om sitt engagemang inom UN Women Sverige är hon aktiv som informatör för Kvinna till Kvinna och som utbildare och samordnare inom RFSU och RFSL. Sofia har tidigare varit praktikant på UN Women nationell kommitté Sverige.

Marly Mattsson
Ersättare

Mail: marly@mattson.me

Marly Mattson, född 1946, är kassör i EDCS ekonomiska förening, resurscentra för jämställd utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Hon har tidigare arbetat som lärare och chef för Högskolan i Skövde. Marly har arbetat med den så kallade 3:e uppgiften, med olika former av kompetensutveckling för lärare.

Kennet Bergqvist
Ersättare

Mail: kennet.bergqvist@indexator.com

Kennet Bergqvist, född 1978, som idag jobbar med organisationsutveckling, har aktivt jobbat med jämställdhet och värdegrundsfrågor inom näringslivet sedan 2005. Kennet har bl.a. arbetat med att få fram nya incitament för att jobba med jämställdhet. Kennet har utbildats i mänskliga rättigheter på Olof Palmes akademi och han har också inom arbetarrörelsen drivit jämställdhetsprojekt, internt som externt.

Annie Lindmark
Ersättare

Mail: annielindmark1017@gmail.com

Annie Lindmark, född 1989, arbetar som analytiker på Nordea Capital Markets. Hon har en Bachelor inom Företagsekonomi och en Master inom Entreprenörskap och Innovation från Uppsala Universitet. Vid sidan av sitt arbete gillar Annie att spendera en stor del av sin tid på olika ideella engagemang. Bland annat har hon startat och driver föreningen W.Empowerment, som ämnar att främja kvinnligt självledarskap och entreprenörskap, samt så är hon en aktiv volontär för Min Stora Dag som arbetar med att förverkligar svårt sjuka barn och ungdomars önskedrömmar.

Peter Svensson
Ersättare

Mail: peter@huskurage.se

Peter Svensson född 1978, arbetar som projektledare i jämställdhetsprojekt i Södertälje. Peter är, tillsammans med Nina Rung, initiativtagare till Huskurage, en förebyggande metod mot våld i nära relationer. Han satt i styrelsen för UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening Stockholm under år 2015.

Valberedning

Maj Britt Teorin
Ordförande

Mail: theorin@swipnet.se

Elin Mohlander

Mail: elin_mohlander@hotmail.com

Eva Kalling Hansson

Mail: eva.k.hansson@radissonblu.com