Ekonomi

UN Women nationell kommitté Sverige får inget ekonomiskt stöd vare sig från internationella UN Women eller FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag via medlemsavgifter, månadsgivare, gåvor, företagssamarbete, samt av organisationsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) som vi ansöker om varje år.

Förvaltningsberättelse framsida

Förvaltningsberättelse och Årsredovisning 2015

Svensk Insamlingskontroll granskar vår verksamhet

UN Women nationell kommitté Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att organisationen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontroll ska minst 75 procent av de totala intäkterna gå till verksamheten och organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor.

Vad går pengarna till?

UN Women nationell kommitté Sverige bedriver insamling till 90-kontot genom månadsgivare, gåvor från allmänheten och företag samt genom försäljning av utvalda produkter. Utav de insamlade medlen till 90-kontot går minst 75 procent till UN Womens internationella arbete runtom i världen. UN Womens program för kvinnor och flickor ämnar bland annat att: stödja kvinnor och flickor i konflikter, katastrofer och fredsbyggande; stärka demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors deltagande i beslutsfattande; ge kvinnor möjlighet till anständigt arbete och egna inkomster, och; stoppa våldet mot kvinnor och flickor och erbjuda stöd till de som drabbats.

Läs gärna vår insamlingspolicy här.

Löner och arvoden

UN Women nationell kommitté Sveriges styrelse anställer organisationssekreteraren och beslutar om lönen. Verksamhetschefens lön uppgår till 33 000 kronor per månad. Ingen övertidsersättning utgår och organisationssekreteraren har inga särskilda pensionsförmåner eller andra löneförmåner. Varken ordföranden eller övriga ledamöter i styrelsen uppbär lön. Däremot får styrelseledamöterna ersättning för resor till styrelsemöten.