Nyheter

Senaste nytt från UN Women nationell kommitté Sverige

FN:s kvinnokommission – en tillbakablick

Kort efter FN:s grundande anordnades den första kvinnokommissionen i februari 1947. Fokusområdena för kvinnokommissionen år 1947 – 1962 var att formulera och standardisera internationella konventioner för att förändra diskriminerande lagstiftning samt värna om den globala...
Läs mer

CSW 2018

Den 12-23 mars anordnades FNs 62:a kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW) i New York. UN Women Sveriges verksamhetschef Petra Engberg samt vice ordförande i styrelsen, Elisabeth Löfgren var på plats. Huvudtemat för årets kommission...
Läs mer

UN Women Serbien

I februari 2018 var UN Women Serbien och representanter från serbiska regeringen på studiebesök i Sverige. Gruppen besökte olika departement, organisationer och myndigheter som på något sätt arbetar med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Under deras sista...
Läs mer