Nyheter

Senaste nytt från UN Women nationell kommitté Sverige

FN:s kvinnokommission – en tillbakablick

Kort efter FN:s grundande anordnades den första kvinnokommissionen i februari 1947. Fokusområdena för kvinnokommissionen år 1947 – 1962 var att formulera och standardisera internationella konventioner för att förändra diskriminerande lagstiftning samt värna om den globala...
Läs mer