Konflikter, katastrofer och fredsbyggande

Krig, konflikter och katastrofer leder till förödande konsekvenser, inklusive ökade klyftor mellan kvinnor och män. Kvinnor har ofta sämre möjligheter att skydda sig själva, och tillsammans med barn utgör de ofta majoriteten av flyktingar. Risken att utsättas för fysiskt och sexuellt våld ökar för kvinnor och flickor i samband med att katastrofer och kriser bryter ut. Sexuellt våld används taktiskt i krig och riktas specifikt mot kvinnor.
Trots svåra förhållanden tar kvinnor hand om sina familjer, upprätthåller det dagliga livet i sina samhällen samtidigt som de ofta leder återuppbyggnadsarbetet. Kvinnors aktiva deltagande är avgörande för att kunna lindra den förödelse och lidande som orsakas av väpnade konflikter och naturkatastrofer. Det är därför kvinnors erfarenheter och sakkunskaper måste användas för att bygga en varaktig fred och ett stabilt samhälle.

UN Women stödjer kvinnor och flickor i konflikter, katastrofer och fredsbyggande

Vårt arbete ger resultat!


Ditt stöd gör skillnad!

1000 kronor

kan ge 7 poliser i Indien särskild träning i hur fall av våld mot kvinnor och flickor bör hanteras

325 kronor

i månaden är kostnaden för att tillhandahålla en säker plats i flyktingläger där hundratals syriska kvinnor kan få tillgång till skydd, ökad egenmakt och utbildning.

100 kronor

kan ge terapi och rådgivning till 6 kvinnor som utsatts för våld i Afrika och Asien