Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser. I allt för många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv. 

2008 startade FNs dåvarande generalsekreterare kampanjen UNiTE To End Violence Against Women och utnämnde den 25:e varje månad till Orange Day. En dag för regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor.

Kampanjen vill öka allmänhetens medvetenhet om problemets vidd samt öka den civila och den politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor. Den 25:e november varje år är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. Världen över lyser denna dag kända byggnader upp i orange för att manifestera mot våldet.

För ett företag finns det flera sätt att uppmärksamma Orange Day såsom att lysa upp en byggnad i orange, informera om dagen och frågan, starta en insamling eller betala ut orange löner. 

Vill ditt företag engagera sig i och samarbeta kring Orange Day?

Kontakta info@unwomen.se  

 

Vad är orange lön?

Den 25:e är det inte bara Orange Day, utan även den dag då de flesta av oss får lön.
Genom att göra din lön orange blir du månadsgivare och bidrar till UN Womens arbete mot våldet och för kvinnors och flickors rättigheter. Ett enkelt sätt att bekänna färg och gå från ord till handling

 Gör din lön orange

Vad innebär det att betala ut orange löner?

En möjlighet för företag att engagera sig, en möjlighet att bidra.   

Detta görs genom att skänka 125:- för varje anställds löneutbetalning.

Företaget ges då ett diplom/märkning samt en digital banner
som intygar deras engagemang i frågan.

Orange Day MC Charityride Sweden

Den 25:e maj kördes för andra året i rad Orange Day MC Charityride Sweden – en manifestation mot våld mot kvinnor och flickor. MC-kortegen har som syfte att uppmärksamma Orange Day och att ta ställning för en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Läs mer här