Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser. I allt för många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv. 

 

2008 startade FNs dåvarande generalsekreterare kampanjen UNiTE To End Violence Against Women och utnämnde den 25:e varje månad till Orange Day. En dag för regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor.

Kampanjen vill öka allmänhetens medvetenhet om problemets vidd samt öka den civila och den politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor. Den 25:e november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. En dag då kända byggnader världen över lyser i orange för att ta ställning mot våld mot kvinnor.
  

Orange Day MC Charityride Sweden

Den 25:e maj kördes för andra året i rad Orange Day MC Charityride Sweden – en manifestation mot våld mot kvinnor och flickor. MC-kortegen har som syfte att uppmärksamma Orange Day och att ta ställning för en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Läs mer här