Kampanjer

Bakgrund

På vilket sätt
skulle ditt liv förbättras

om könen
värderades lika?

Heforsheheforshe

Bakgrund
Bild2

var tredje

kvinna

har utsatts för

fysiskt eller sexuellt våld

Bild2

Oavsett om det sker

i hemmet

på gator

eller under krig

så är våld mot kvinnor en global

pandemi

Bild2

Säg

NEJ

till våld mot kvinnor!