FNs Fond för att Stoppa Våld mot Kvinnor

FNs Fond för att Stoppa Våld mot Kvinnor (the UN Trust Fund to End Violence against Women/the UN Trust Fund) är ett bevis på det globala medvetandet om att våld mot kvinnor och flickor varken är oundvikligt eller acceptabelt. Fonden är en ledande global mekanism för beviljande av bidrag som uteslutande är avsedda för att ta itu med våld mot kvinnor och flickor i alla dess former. Den stöder effektiva initiativ som visar att våld mot kvinnor och flickor kan bemötas systematiskt, minskas och – genom uthållighet – elimineras.UNTF

Sedan dess tillkomst 1996 har fonden tilldelats 103 miljoner amerikanska dollar till 393 olika initiativ i 136 länder och territorier. Fonden stödjer för närvarande 95 program i 75 länder och territorier med ett värde på 56 miljoner amerikanska dollar.

FNs Fond för att Stoppa Våld mot Kvinnor arbetar tillsammans med icke-statliga organisationer, regeringar och FNs landskontor med att:

Förebygga våld mot kvinnor och flickor genom att stärka de grupper som är i riskzonen för att utsättas för våld – inklusive unga flickor och kvinnor som tillhör ursprungsbefolkning eller etnisk minoritet – och engagera strategiska grupper såsom unga, män och pojkar, och traditionella ledare i olika insatser för att förebygga våld;

Expandera tillgången till tjänster till de kvinnor och flickor som överlevt våld, inklusive rättshjälp, psykosocial rådgivning, sjukvård, och bygga upp kapaciteten hos de som erbjuder dessa tjänster så att de effektivt kan möta behoven hos kvinnor och flickor som drabbats av våld;

Stärka tillämpningen av lagar, policys och handlingsplaner om våld mot kvinnor och flickor genom att samla in och analysera data, bygga upp kapacitet hos rättssystemet och stärka institutionerna att bli mer effektiva, öppna och ansvariga för att ta itu våld mot kvinnor.

Genom att stödja åtgärder där de har störst betydelse har Fonden en unik möjlighet att tillgodose de mest akuta behoven hos kvinnor och flickor och deras samhällen. De program som stöds av FNs fond bidrar också direkt till att främja målen i FNs generalsekreterares UNiTE to End Violence against Women-kampanj ute i fält.

Fondens bidrag beviljas årligen genom en öppen och transparent process som säkerställer kvaliteten hos programmen och stringens i valet av stipendiater. Beslutsprocessen är mycket konkurrensutsatt.

För information om finansiering, program och ansökan, gå till UN Womens online Grants Management System.

Läs UN Womens broschyr om fonden (på engelska)

Läs Fondens Årsrapport för 2015 (på engelska)