UN Women har sitt huvudsäte i New York och finns representerat i över 100 länder runtom i världen i form av regionkontor, landskontor, sambandskontor som koordinerar arbetet i flera länder (multi-country offices), samt nationella kommittéer

Läs mer om de regioner där UN Women har program och erbjuder teknisk assistans: