Här verkar UN Women

UN Women har sitt huvudsäte i New York och finns representerat i över 100 länder runtom i världen i form av regionkontor, landskontor, sambandskontor som koordinerar arbetet i flera länder (multi-country offices), samt nationella kommittéer.

Kartan visar de 93 länder där UN Women hade programverksamhet under 2015 för att stärka kvinnors och flickors rättigheter. 
 

Läs mer om de regioner där UN Women har program och erbjuder teknisk assistans: