Internationellt

UN Women är FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). UN Women bildades 2010 som en global förkämpe för kvinnor och flickor i syfte att påskynda utvecklingen för att möta kvinnors och flickors behov i hela världen.

Styrdokument

Internationella överenskommelser som styr UN Womens arbete

Läs mer

UN Womens fonder

Läs om UN Womens fonder och vad våra insamlade medel går till

Läs mer

Årsrapporter

Läs eller ladda ner UN Womens alla årsrapporter

Läs mer