Här finns UN Women

Vilka är UN Women

Årsrapporter

Läs eller ladda ner UN Womens alla årsrapporter

UN Womens fonder

Läs om UN Womens fonder och vad våra insamlade medel går till

Styrdokument

Internationella överenskommelser som styr UN Womens arbete