Nyheter

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 25/11 är det den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor samt OrangeDay. För att
uppmärksamma denna dag arrangerar UN Women nationell kommitté Sverige en paneldebatt som äger rum centralt i Stockholm.

Panelen består av jämställdhetsminister Åsa Regnér, Magnus Lindgren, Generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige samt juristen och styrelseledamoten i föreningen Tillsammans, Thérèse Paulsen.

Teman för seminariet är:
• Uppfyller det nuvarande rättssystemet FNs Kvinnokonvention?
• Varför leder så få anmälningar om våld mot kvinnor till fällande dom?
• Hur ska fler kvinnor våga anmäla?
• Hur kan polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att underlätta processen för brottsoffret?
• Behöver polis, åklagare och domstol utbildas i dessa frågor – i sådant fall om vad och av vem?

Anmälan är obligatorisk och görs till info@unwomen.se!
Plats anges vid anmälan.

Facebook_ikon

Klicka här!