Samarbetet mellan UN Women Sverige och Hammarby Fotboll började 2014, när klubben blev Sveriges första fotbollsklubb som HeForShe-ambassadörer. Sedan dess har klubben arbetat proaktivt för att i samtliga åldersspann integrera jämställdhetsarbetet i deras värdegrund. Under 2016 års Bajengala samlades 109 000 kr in som skänktes till UN Women Sverige, för vårt arbete för en jämställd värld.
För oss var det en självklarhet att ställa sig bakom initiativet HeForShe. Vi är en förening vars värdegrund bygger på att alla ska ha samma möjligheter och vi är stolta över att få samarbeta med UN Women i vårt jämställdhetsarbete” – Stefan Billborn, tränare