Samarbetet mellan UN Women nk Sverige och Hammarby Fotboll började 2014, när klubben blev Sveriges första fotbollsklubb som HeForShe-ambassadörer. Sedan dess har klubben arbetat proaktivt för att i samtliga åldersspann integrera jämställdhetsarbetet i deras värdegrund. Under 2016 års Bajengala samlades 109 000 kr in som skänktes till UN Women Sverige, för vårt arbete för en jämställd värld.
För oss var det en självklarhet att ställa sig bakom initiativet HeForShe. Vi är en förening vars värdegrund bygger på att alla ska ha samma möjligheter och vi är stolta över att få samarbeta med UN Women i vårt jämställdhetsarbete” – Stefan Billborn, tränare

 

 

Det är allas vår skyldighet att i varje ögonblick aktivt verka för ett jämlikt samhälle! Det handlar om RESPEKT för alla i vår omgivning och det handlar om att alla ska beredas möjlighet att uppnå sina AMBITIONER och drömmar! Du kan göra skillnad genom att i vardagen medvetet ta ställning och påverka din omgivning! Och det är när vi TILLSAMMANS verkligen vill göra skillnad i vår vardag som vi också åstadkomma förändringar och förbättringar! Därför är UN Women’s budskap genom HeForShe viktiga för Hammarby att stå bakom!” – Ann-Helén Grahm, tränare