Lokalförening Göteborg

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 25e varje månad har utnämnts till Orange Day av FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon. På Orange Day uppmanar vi folk världen över att klä sig i orange och på så vis hoppas vi inspirera till dialog kring hur vi ska få ett slut på våld mot kvinnor och belysa att våldet är en kränkning av de mänskliga rättigheterna. 
Den 25 november – internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor görs en särskild kraftsamling för att uppmärksamma detta enorma samhällsproblem. Runt om i världen kommer signifikanta byggnader att bada i orange ljus. Här i Göteborg färgas bland andra Skandinavium, Konstmuseet och Götaplatsen.
UN Women nationell kommitté Sverige lokalförening Göteborg inbjuder dessutom till samtal och kunskapsspridning den

25 november på Frilagret kl. 18-20.00. Alla är välkomna! Fri entré.

Samtalspanelen består av:
  • Nora Spahija från Terrafem, en kvinnojour som vänder sig till våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst på deras eget språk. Nora är jurist och verksamhetsledare.
  • Katarina Björkegren från Länsstyrelsen och Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund. Katarina har över 20 års erfarenhet av arbete med och för våldsutsatta kvinnor.
  • Linda Lundborg, samordnare för ”Våld i nära relationer”, SDF Angered.
Dessutom deltar Dialoga, ett kompetenscentrum inom Västra Götalandsregionen kring våld i nära relationer.
Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening i Göteborg!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Women nationell kommitté Sveriges arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till goteborg@unwomen.se.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.