Lokalförening Göteborg

Kalendarium 2019 Göteborg

Under 2018 lanserade UN Women nationell kommitté Sverige – Lokalförening Göteborg ”Tisdagsmöten ”. Konceptet innebär att vi samlas och samtalar kring ett tema kl. 18-20 den sista tisdagskvällen i varje månad. Tema baseras på önskemål och förslag från medlemmar och deltagare.
29/4 OBS Måndagsmöte pga Valborg!
Tema: Digital teknik och moderna sociala rörelser

18.00-20.00 på Verket, Lilla Stampgatan 1A, 411 01 Göteborg
OBSERVERA ATT MÖTET LIGGER PÅ MÅNDAG PGA VALBORG.

Under vårens sista föreläsning med UN Women lokalförening Göteborg får vi besök av Lisen Selander, docent vid Institutionen för Tillämpad IT på Göteborgs Universitet. På temat ”Digital teknik och Moderna Sociala Rörelser” kommer hon att berätta om digital teknik i social och politisk aktivism. Hon kommer främst att beröra ämnet utifrån ett organisationsperspektiv, och bland annat berätta om sina studier av Amnesty International. Vi kommer även beröra frågor kring nya typer av engagemang, dess organisatoriska konsekvenser samt vilka begränsningar och möjligheter digital teknik har på sättet vi organiserar oss.

Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!
Facebooklänk: https://www.facebook.com/events/567996883691882/
__________________________________________________________________________________
8/5 Medlemsmöte, öppet för alla
17.30-19.00 på Verket, Lilla Stampgatan 1A, 411 01 Göteborg
Nu kör vi ett allmänt stormöte för alla medlemmar i UN Women nk Sverige – Lokalförening Göteborg. Kom och fika, lär känna varandra och uppdatera varandra på vad som händer i organisationen. Ladda med idéer och önskemål framåt eller kom bara och lär dig mer om föreningen – det är upp till dig!

Möten kommer att innehålla:
– Kort presentation av organisationen UN Women och uppdatering från nationella styrelsen och kansliet
– Uppdatering från alla arbetsgrupper (HeForShe, Orange Day, kommunikation, engelskagruppen)
– Förslag och idéer för framtida aktiviteter och önskemål kring teman för tisdagsmöten

Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!
Facebooklänk: https://www.facebook.com/events/2336720349908314/

_______________________________________________

 
Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening i Göteborg!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till goteborg@unwomen.se.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.