Lokalförening Göteborg

Kalendarium våren 2018 Göteborg

Under våren 2018 lanserar UN Women Sverige i Göteborg ”Tisdagsmöten med UN Women Göteborg”
Konceptet innebär att vi samlas, fikar och samtalar kring ett tema kl. 18-20 den sista tisdagskvällen i varje månad. Vi bjuder givetvis på fika.
Vi diskuterar och lär oss tillsammans. Inga förkunskaper krävs! Varmt välkomna!
🌟

 

 

JUNI

6/6 Styrelsemöte UN Women Sverige lokalförening Göteborg

 

14/6 Politikersamtal om våld mot kvinnor

17.00-18.30 på Göteborgs stadsbibliotek

Våld mot kvinnor och flickor världen över är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. UN Women nk Sverige – Lokalförening Göteborg och Terrafem Göteborg arbetar aktivt för att stoppa våld mot kvinnor och stödjer kvinnor som varit utsatta för olika former av våld. 

Vi bjuder in de partier som finns representerade i Riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige till panelsamtal. 

Hur anser politikerna att våldet ska stoppas? Hur ska ”tvåårsfällan” bemötas? 

Medverkande politiker*:
(V) Carina Örgård
(S) Mariya Voyvodova
(MP) Stig Andersson
(FI) Stina Svensson
(L) Kristina Bergman Alme
(M) Sarah Ullmark
(C) Emmyly Bönfors

Modereras av representant från UN Women nk Sverige – Lokalförening Göteborg

*Deltagarlistan uppdateras löpande

Länk till Facebook-eventet finns här: https://www.facebook.com/events/373825759779571/

 

Tack alla som var engagerade i Orange Day 2017 !

 
Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening i Göteborg!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Women nationell kommitté Sveriges arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till goteborg@unwomen.se.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.