Lokalförening Göteborg

Kalendarium 2018 Göteborg

Under 2018 lanserar UN Women nationell kommitté Sverige – Lokalförening Göteborg ”Tisdagsmöten med UN Women Göteborg”! Konceptet innebär att vi samlas och samtalar kring ett tema kl. 18-20 den sista tisdagskvällen i varje månad. Tema baseras på önskemål och förslag från medlemmar och deltagare.

 

26/2 Tisdagsmöte, tema: Kvinnor i konflikt – reserapport från Israel/Palestina
18.00-20.00 på Verket, Lilla Stampgatan 1A, 411 01 Göteborg

Tove Thunander har under hösten 2018 varit följeslagare i 3 månader i Israel och Palestina med Följeslagarprogrammet (internationellt förkortat EAPPI). Programmet syftar till att bevaka brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, samt fungera som skyddande närvaro på Västbanken. Föreläsningen är en ögonvittnesskildring om hur det ser ut på Västbanken, med fokus på kvinnors situation på båda sidor av konflikten. Hur drabbas kvinnor av ockupationen och konflikten?
Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

Länk till Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/807110596295260/

__________________________________________________________________________________________________

13/3 Årsmöte
18.00-20.00 på Verket, Lilla Stampgatan 1A, 411 01 Göteborg

Välkomna på UN Women nationell kommitté Sverige lokalförening Göteborgs årsmöte 2019. Alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift har rösträtt på årsmötet.
Varmt välkomna!

Länk till Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/2213034948955445/

__________________________________________________________________________________________________

26/3 Tisdagsmöte, tema: Kvinnor och ledarskap i södra Afrika
18.00-20.00 på Verket, Lilla Stampgatan 1A, 411 01 Göteborg

Mer information kommer snart.

Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

 
Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening i Göteborg!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Women nationell kommitté Sveriges arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till goteborg@unwomen.se.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.