Nyheter

Gallringen för att utse Anna-prisets vinnare har börjat!

Den 15 november var sista datumet för att skicka in ett bidrag till tävlingen om Anna-priset!
Anna-priset grundades 2014 av Women in Film and Television (WIFT) och UN Women nationell kommitté Sverige med syftet att öka kunskapen om Kvinnokonventionen och insikten om konventionens betydelse för att skapa en bra och levande filmbransch i Sverige. Initiativtagarna bakom Anna-priset vill bidra till kvinnors ökade möjlighet att få berätta sina historier som idag inte får samma utrymme och uppmärksamhet i branschen. Detta är ett led i förverkligandet av FNs Kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Totalt har 86 projekt lämnats in inom ramen för tävlingen. Nu är det dags för Anna-prisets jury att påbörja gallringsprocessen som består av tre steg, att initialt avgränsa antalet bidrag till 20 stycken, för att sedan utse fem finalister och slutligen välja vinnaren av Anna-priset 2015. Juryn består av Louise Lindbom, Ylva Gustafsson och Johanna Ginstmark från WIFT samt Charlotta Huldt Ramberg och Aase Smedler från UN Women nationell kommitté Sverige.

Vinnaren av Anna-priset kommer att få ta emot ett stipendium på minst 75 000 kronor. Detta stipendium delas årligen ut till ett projekt med rörliga bilder där innehåll, form och organisation i symbios med en stark konstnärlighet gestaltar Kvinnokonventionens mål.