35 procent av världens kvinnor har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld. I vissa länder har uppemot 70 procent av kvinnorna utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. Våldshandlingarna mot kvinnor och flickor är inte begränsade till ett specifikt politiskt eller ekonomiskt system, utan förekommer i samtliga samhällen världen över.

Våld mot kvinnor och flickor världen över är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, sexuella och psykiska konsekvenser för kvinnor och flickor. I alltför många fall leder det till att kvinnor och flickor mister sina liv. 

FNs generalsekreterare Ban Ki-moon startade kampanjen UNiTE To End Violence Against Women 2008. Kampanjen syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om problemet och öka politisk vilja och resurser för att förebygga och få ett slut på alla former av våld mot kvinnor och flickor i alla delar av världen. 25 november – den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor – är startpunkten för kampanjens 16 dagar långa manifestation 16 Days of Activism som avslutas 10 december –  den internationella dagen för mänskliga rättigheter.

orangetheworld

Den 25:e november 2015 lyste fem kända byggnader i Sverige upp i orange för att uppmärksamma den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Men för att våld mot kvinnor kontinuerligt ska uppmärksammas och för att uppmana regeringar, det civila samhället, kvinnoorganisationer, män, ungdomar, den privata sektorn, media och hela FN-systemet att gå samman för att motverka våldet, har den 25 varje månad utnämnts till Orange Day. På Orange Day uppmanar vi folk världen över att klä sig i orange och på så vis hoppas vi inspirera till dialog kring hur vi ska få ett slut på våld mot kvinnor och belysa att våldet är en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Detta är något vi måste motarbeta och bekämpa dagligen om vi ska nå vårt mål – en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

 

Bild2

var tredje

kvinna

har utsatts för

fysiskt eller sexuellt våld

Bild2

Oavsett om det sker

i hemmet

på gator

eller under krig

så är våld mot kvinnor en global

pandemi

Bild2

Säg

NEJ

till våld mot kvinnor!