Foto: UNAMI

Kvinnor och flickor i Mosul behöver ditt stöd! 

Det humanitära behovet är enormt i Irak efter att striderna påbörjats i Mosul. Vägen in till Mosul är för närvarande blockerad för hjälporganisationernas humanitära stöd men UN Women finns på plats i närliggande områden och arbetar för att hjälpa drabbade kvinnor och flickor.

UN Womens arbete på plats består i att:

  • dela ut hygienartiklar till kvinnor och flickor som tvingats lämna sina hem.
  • bygga mötesplatser som erbjuder skydd, säkerhet och gratis juridisk rådgivning till drabbade kvinnor och flickor
  • påverka och organisera övriga FN organisationer så att deras humanitära stöd utgår från kvinnor och fickors specifika behov i konfliktdrabbade områden.
  • ge större inflytande till kvinnoorganisationer så att FNs stödarbete i Mosul styrs från deras rekommendationer och lokala kännedom.

För att UN Women skall kunna fortsätta sitt humanitära arbete behövs din hjälp!

 Jag vill hjälpa

 

Foto: UNAMI

Foto: UNAMI