Medlemsorganisationer

UN Women nationell kommitté Sverige bygger sin organisation på enskilda medlemmar samt medlemsorganisationer och stödmedlemmar.

Som stödmedlem eller medlemsorganisation kan ni som företag eller organisation stödja UN Women Sveriges arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter. En medlemsorganisation har möjlighet att utse två representanter som har förslags- och rösträtt vid UN Women Sveriges årsmöte som hålls i mars/april varje år. Stödmedlemmar har närvarorätt, dock ingen rösträtt, vid årsmötet.

Vill ni bli en del av vår organisation och stötta vårt arbete? Betala in ert medlemskap på plusgirokonto 357606-3 (uppge namn för organisationen, postadress och e-postadress) eller kontakta info@unwomen.se för att få ett inbetalningskort.

Våra Medlemsorganisationer
 • Askersund-Laxå Soroptimistklubb
 • Equalate AB
 • Fredrika Bremer-förbundet
 • IKF, Internationella Kvinnoförbundet
 • KFF, Kvinnor För Fred
 • SEK, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
 • SLK, Svenska Lottakåren
 • Unizon
Våra Stödmedlemmar
 • Centerkvinnornas Riksorganisation
 • Moderatkvinnorna
 • Rättightesfokus Mersam AB
 • S-kvinnor Skåne