Lokalföreningar & nätverk

Som medlem i UN Women nationell kommitté Sverige kan du engagera dig lokalt på ett flertal orter runtom i Sverige. För att kunna göra detta behöver du vara medlem i UN Women nationell kommitté Sverige. Fyll i formuläret till höger för att välja din ort.

I dagsläget finns vi representerade på 8 orter i Sverige:

Lokalföreningarna och nätverken arbetar i enlighet med UN Women nationell kommitté Sveriges stadgar och riktlinjer och har som grund för sin verksamhet att lokalt uppmärksamma:

8 mars – Internationella kvinnodagen
24 oktober – FN-dagen
25 november – FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor

Utöver detta samarbetas det  med UN Women nationell kommitté Sverige vid informationstillfällen som äger rum runt om i landet. Exempelvis engagerar sig lokalföreningen på Gotland på Almedalsveckan i Visby. Lokalföreningarna och nätverken genomför även studiecirklar och når i många fall ut till lokala media i samband med att lokala, nationella eller internationella jämställdhetsfrågor belyses.

UN Women nationell kommitté Sveriges lokalföreningar och nätverk träffas varje år i slutet på januari/början på februari för att lägga upp verksamhetsåret.

Engagera dig i våra lokalföreningar och nätverk!

Ditt för- och efternamn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ort

Är du medlem i UN Women nationell kommitté Sverige?
Ja, jag är medlemNej, jag är inte medlem och vill ha ett inbetalningskort skickat till min e-post.