Gå med i UN Women nationell kommitté Sverige. Vi behöver ditt stöd!

Eftersom vi är en oberoende FN-organisation får vi inget stöd från FNs budget. Vårt arbete finansieras av frivilliga bidrag, bland annat genom våra medlemmar. Som medlem får du vårt Nyhetsbrev och blir inbjuden till seminarier och informationstillfällen under året. Du har också möjlighet att bli aktiv och engagera dig i någon av UN Women nationell kommitté Sveriges lokalföreningar.

Så används pengarna

Som medlem i UN Women nationell kommitté Sverige går dina pengar till vår verksamhet i Sverige. Vi arbetar med information och utbildning, politisk påverkan, och insamling till det internationella utvecklingsarbetet för att stoppa våld mot flickor och kvinnor, stärka kvinnors ställning och öka jämställdhet över hela världen. Vi deltar i en rad olika event, och arrangerar exempelvis event under Internationella kvinnodagen (8 mars), FN-dagen (24 oktober) och Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor (25 november).

UN Women nationell kommitté Sverige föreläser bland annat om Kvinnokonventionen och vi arbetar för att få till en attitydförändring i samhället. Vi riktar oss bland annat till unga för att göra dem uppmärksamma på olika strukturer i samhället som hindrar kvinnor från att leva sina liv fria från diskriminering. Genom UN Womens kampanj HeForShe vänder vi oss direkt till män och pojkar för att göra dem till aktiva förändringsagenter och förespråkare för jämställdhet. Läs mer om hur vi arbetar här.

Bli medlem idag!

Välj alternativ nedan

Enskild medlem 240 kr/år

Som medlem mottar du vårt e-nyhetsbrev, blir inbjuden till seminarier och informationstillfällen under året. Du har också möjlighet att bli aktiv och engagera dig i någon av UN Women nationell kommitté Sveriges lokalföreningar

Betala in 240 SEK på plusgirokonto 357606-3 (uppge namn, postadress och e-postadress), eller betala med kort och bli medlem redan idag! Var noga med att även skriva in din e-postadress.

Om betalkortet inte står på ditt namn, var noga med att uppge ditt eget namn, adress och e-postadress i meddelandefältet (”Namn, adress och e-postadress”, klicka ”Lägg till”).

Du kan också maila oss på info@unwomen.se och be om ett inbetalningskort.

 

Student/arbetslös 120 kr/år

Du som är student eller arbetslös kan bli medlem för endast 120 kronor per år. Som medlem mottar du vårt e-nyhetsbrev, blir inbjuden till seminarier och informationstillfällen under året. Du har också möjlighet att bli aktiv och engagera dig i någon av UN Women nationell kommitté Sveriges lokalföreningar

Betala in 120 SEK på plusgirokonto 357606-3 (uppge namn, postadress och e-postadress), eller betala med kort och bli medlem redan idag! Var noga med att även skriva in din e-postadress.

Om betalkortet inte står på ditt namn, var noga med att uppge ditt eget namn, adress och e-postadress i meddelandefältet (”Namn, adress och e-postadress”, klicka ”Lägg till”).

Du kan också maila oss på info@unwomen.se och be om ett inbetalningskort.

 

Organisationer 400 kr/år

Som stödmedlem eller medlemsorganisation kan ni som företag eller organisation stödja UN Women Sveriges arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter. En medlemsorganisation har möjlighet att utse två representanter som har förslags- och rösträtt vid UN Women Sveriges årsmöte vilket hålls i mars/april varje år. Stödmedlemmar har närvarorätt, dock ingen rösträtt, vid årsmötet.

Betala in ert medlemskap på plusgirokonto 357606-3 (uppge namn för organisationen, postadress och e-postadress) eller kontakta info@unwomen.se för att få ett inbetalningskort.