Bli medlem – stöd arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter

UN Women nationell kommitté Sveriges verksamhet finansieras av frivilliga bidrag, bland annat genom våra medlemmar. Som medlem går dina pengar till vår verksamhet i Sverige. Vi arbetar med information och utbildning, politisk påverkan, insamling till UN Womens internationell arbete för att stoppa våld mot kvinnor, stärka kvinnors ställning samt att öka den globala jämställdheten. Som medlem får du vårt Nyhetsbrev och blir inbjuden till seminarier och aktiviteter under året. Du har även möjligheten att engagera dig i någon av våra lokalföreningar.

Bli medlem idag!

Enskild medlem 240kr/år

Betala in 240 SEK på plusgirokonto 357606-3 (uppge namn, postadress och e-postadress), eller betala med kort och bli medlem redan idag! Var noga med att även skriva in din e-postadress.
Om betalkortet inte står på ditt namn, var noga med att uppge ditt eget namn, adress och e-postadress i meddelandefältet (”Namn, adress och e-postadress”, klicka ”Lägg till”).
Du kan också maila oss på info@unwomen.se och be om ett inbetalningskort.

 

Student/arbetslös 120kr/år
Betala in 120 SEK på plusgirokonto 357606-3 (uppge namn, postadress och e-postadress), eller betala med kort och bli medlem redan idag! Var noga med att även skriva in din e-postadress.
Om betalkortet inte står på ditt namn, var noga med att uppge ditt eget namn, adress och e-postadress i meddelandefältet (”Namn, adress och e-postadress”, klicka ”Lägg till”).
Du kan också maila oss på info@unwomen.se och be om ett inbetalningskort.

 

Organisationer 400kr/år
Som stödmedlem eller medlemsorganisation kan ni som företag eller organisation stödja UN Women Sveriges arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter. En medlemsorganisation har möjlighet att utse två representanter som har förslags- och rösträtt vid UN Women Sveriges årsmöte vilket hålls i mars/april varje år. Stödmedlemmar har närvarorätt, dock ingen rösträtt, vid årsmötet.
Betala in ert medlemskap på plusgirokonto 357606-3 (uppge namn för organisationen, postadress och e-postadress) eller kontakta info@unwomen.se för att få ett inbetalningskort.