UN Women Sveriges vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Vi vill att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter till arbete och utbildning samt ekonomiskt och politiskt medbestämmande. Vårt arbete genomförs av en ideellt arbetande styrelse, ett kansli i Stockholm, praktikanter och volontärt engagemang av medlemmar i våra lokalföreningar runtom i landet.

Vill du också engagera dig i arbetet för ett jämställt samhälle? Här kan du läsa om hur du blir medlem eller månadsgivare i UN Women Sverige, hur du engagerar dig i en av våra lokalföreningar, och hur du kan engagera dig genom våra kampanjer!

Lokalföreningar

här finns vi

Bli medlem

 

Medlemskap

Bli månadsgivare

 

Månadsgivare

Stöd oss

 

Skänk en gåva

Kampanjer

Bakgrund

På vilket sätt
skulle ditt liv förbättras

om könen
värderades lika?

Heforsheheforshe

Bakgrund
Bild2

var tredje

kvinna

har utsatts för

fysiskt eller sexuellt våld

Bild2

Oavsett om det sker

i hemmet

på gator

eller under krig

så är våld mot kvinnor en global

pandemi

Bild2

Säg

NEJ

till våld mot kvinnor!