UN Women nationella kommitté Sveriges vision är en jämställd värld fri från våld och diskriminering av flickor och kvinnor. Vi vill att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter till arbete och utbildning samt ekonomiskt och politiskt medbestämmande. Vårt arbete genomförs av en ideellt arbetande styrelse, ett kansli i Stockholm, praktikanter och volontärt engagemang av medlemmar i våra lokalföreningar och nätverk runtom i landet.
Vi får inget finansiellt stöd från FN. Därför är vi helt beroende av bidrag från frivilliga bidrag från företag och privatpersoner.
Vill stödja arbetet för en jämställd värld? Bli medlem eller månadsgivare i UN Women Sverige eller engagerar dig i någon av våra lokalföreningar och nätverk.
UN Women nationell kommitté Sverige har 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll

Bli medlem

 

Medlemskap

Bli månadsgivare

 

Månadsgivare

Stöd oss

 

Skänk en gåva