Kvinnors ekonomiska egenmakt

När en kvinnas ekonomiska egenmakt stärks, gynnas hela samhället. Att investera i kvinnors ekonomiska egenmakt innebär att bereda väg för jämställdhet, fattigdomsbekämpning och en inkluderande ekonomisk tillväxt. Förbättrade försörjningsmöjligheter för kvinnor är det mest effektiva sättet att minska hunger och fattigdom.

Samtidigt drabbas kvinnor fortfarande oproportionerligt av fattigdom, diskriminering och exploatering. På grund av könsdiskriminering återfinns kvinnor ofta i osäkra låglönejobb och utgör en mycket liten minoritet inom ledande positioner. Könsdiskriminering begränsar även kvinnors möjligheter till ekonomiska tillgångar som mark och lån. Dessutom, på grund av att de utför merparten av hemarbetet, har kvinnor ofta lite tid över för att tillvarata ekonomiska möjligheter.

UN Women erbjuder kvinnor en chans till anständigt arbete, egen inkomst och ekonomisk egenmakt

Vårt arbete ger resultat!


Ditt bidrag gör skillnad!

800 kronor

kan utbilda 7 etiopiska kvinnor på landsbygden i läs- och skrivkunskap samt hjälpa dem säkra mark, starta små företag och därmed säkra försörjning för dem och deras familjer

750 kronor

kan erbjuda en HIV-positiv kvinna från Kambodja ett start-up-bidrag samt utbildning i entreprenörskap och på så vis skapa ekonomiska möjligheter, självförtroende att övervinna diskriminering och möjligheter att delta i det offentliga livet

500 kronor

kan förbättra arbetsvillkoren för liberianska kvinnor som arbetar med försäljning genom att bygga en marknadsplats med en säker arbetsmiljö, effektiv förvaltning och tillräckliga förvaringsutrymmen för försäljning av produkter