Demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors politiska egenmakt

I stora delar av världen har kvinnor inte samma rättigheter som män. Kvinnors rätt till frihet, arbete och utbildning, beslutsfattande, personlig säkerhet, rättigheter inom äktenskapet, samt åsikts- och yttrandefrihet, är på många platser i världen starkt begränsade.

När kvinnor har samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i beslutsfattande som män gynnas samhället som helhet, och bara då kan det nå dess fulla potential. Trots det är kvinnors ledarskap och politiska deltagande begränsat världen över, på såväl lokal som global nivå. Kvinnor är underrepresenterade i väljarkåren, på ledande positioner, på förtroendevalda poster, inom offentliga och privata sektorn och inom den akademiska världen. Strukturella hinder i form av diskriminerande lagar, praxis, institutioner, attityder och könsstereotyper begränsar fortfarande kvinnors möjligheter att ställa upp i politiska val.

UN Women stärker demokrati och mänskliga rättigheter, ökar kvinnors deltagande i beslutsfattande och stärker deras politiska egenmakt

Vårt arbete ger resultat!


Ditt bidrag gör skillnad!

400 kronor

kan ge fyra kvinnor i Egypten identitetskort så att de får tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård och rösträtt

200 kronor

kan finansiera utbildning där kvinnor får övning i ledarskap samt påverkansarbete