Nyheter

Ansök till Anna-priset 2017

Anna-priset är ett stipendium som årligen delas ut till en person med ett filmprojekt om kvinnors rättigheter. Tillsammans med WIFT: Women in Film and Television har UN Women nationell kommitté Sverige instiftat detta pris. Nytt för i år är att priset delas ut på och i samarbete med Stockholms Feministiska Filmfestival. Festivalen syftar till att öka jämställdheten och representationen av kvinnor inom film och utmana stereotypa skildringar, vilket slås fast i FN:s konvention och Handlingsplan för kvinnors rättigheter. Film kan bidra till att göra innehållet i Kvinnokonventionen känd. Därför stödjer vi ANNA-priset som ett led i vårt arbete att utbilda och informera om kvinnors mänskliga rättigheter och att påverka samhällsutvecklingen.
Kvinnor har i urminnes tider tvingats stå ut med sexuella trakasserier. Tack vare #metoo tydliggörs dessa övergrepp. Det är förfärliga vittnesmål inom teater, musik, TV och filmvärlden. Men tyvärr är detta inte något som pågått och pågår bara inom kulturlivet. I alla delar av samhället utsätts kvinnor för machokulturen. Det handlar om sextrakasserier, övergrepp, våldtäkter och mord. Därför välkomnar jag #metoo och tror att vi med gemensamma krafter kan vända utvecklingen i rätt riktning.”  -Monica Green, ordförande UN Women nationell kommitté Sverige
Ansökan är öppen nu mellan 1 november – 20 december 2017, så SÖK!
Läs mer på:
http://www.wift.se/nyheter/anna-priset-2017/
http://sthlmfemfilm.se/2017/10/28/anna-priset-2018-delas-ut-pa-stockholms-feministiska-filmfestival/