Kvinnor och flickor utsätts för våld, hot och trakasserier varje dag. Vi är många som kämpar för kvinnors rättigheter, men vi behöver bli fler.

Du kan också göra skillnad – ett sätt är att göra din lön orange!

Vad är orange lön?

Den 25:e är det inte bara den dag de flesta av oss får lön, det är också Orange Day den dag varje månad då FN uppmanar alla att klä sig i något orange för att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor. Därför har vi infört Orange lön, där du genom att skänka 25 kr den 25:e varje månad stödjer kampen för kvinnors rättigheter. Ett enkelt sätt att bekänna färg och gå från ord till handling.